เครื่องซักผ้า 6 เครื่อง กองทุนหมู่บ้านฯ กรอกยายชา

ล้างถังเครื่องซักผ้า 6 เครื่อง แบ่งเป็น Samsung 14 kg 2 เครื่อง และ Samsung 10 kg 4 เครื่อง

Continue Reading

เครื่องซักผ้า 6 เครื่อง กองทุนหมู่บ้านฯ ตากวน

ล้างถังเครื่องซักผ้า 6 เครื่อง แบ่งเป็น Samsung 15 kg 1 เครื่อง และ Samsung 10 kg 5 เครื่อง

Continue Reading

เครื่องซักผ้า 6 เครื่อง กองทุนหมู่บ้านฯ หนองแตงเม

ล้างถังเครื่องซักผ้าเก่า 3 เครื่อง ทั้งหมดเป็น LG 14 kg 1 เครื่อง และ 10 kg 2 เครื่อง

Continue Reading

ล้างเครื่องซักผ้ากองทุนหมู่บ้าน ไปทั้งหมด 5 เครื่อง Samsung 15 kg 2 เครื่อง และ Samsung 10 kg 3 เครื่อง สนใจทักมาได้นะครับ 400 บาทต่อเครื่อง 5 เครื่องขึ้น เหลือ 350 บาท รับประกันความสะอาด

Continue Reading